• Tên sản phẩm: Thép xây dựng Pomina | Sắt xây dựng Pomina.
  • Dòng sản phẩm: Thép cuộn: D6 – D10. Thép thanh vằn: D10 – D32
  • Tiêu chuẩn mác thép: CB300V, CB400V, CB500V, SD295, SD390.
  • Chiều dài: 11.7m/cây.

 

Đặt hàng ngay hôm nay để nhân ưu đãi, chiết khấu 5%