Thập thép hàn là một loại phụ kiện đường ống có bốn chiều được sử dụng để kết nối nhiều đường ống lại với nhau. Hoặc kết nối đường ống với các thiết bị khác tạo thành một mạng lưới như một ngã ba hoặc ngã bốn, cho phép các đường ống đi vào từ các hướng khác nhau. Phụ kiện này thường được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn dầu, khí đốt, nước và các loại chất lỏng khác.

Đặt hàng ngay hôm nay để nhân ưu đãi, chiết khấu 5%