THÉP XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

Danh mục:

 Tên ĐVTChiều dài
(m/cây)
Trọng lượng
(kg/cây)
Giá Cb300
(vnđ/cây)
Thép D10cây11.7m    7.22         109,022
Thép D12cây11.7m  10.39         156,889
Thép D14cây11.7m  14.16         213,816
Thép D16cây11.7m  18.49         279,199
Thép D18cây11.7m  23.40         353,340
Thép D20cây11.7m  28.90         436,390

Giá thép Việt Nhật Cb400

 Tên ĐVTChiều dài
(m/cây)
Trọng lượngGiá CB400
Thép D10cây11.7m    7.22         117,686
Thép D12cây11.7m  10.39         169,357
Thép D14cây11.7m  14.16         230,808
Thép D16cây11.7m  18.49         301,387
Thép D18cây11.7m  23.40         381,420
Thép D20cây11.7m  28.90         471,070
Thép D22cây11.7m  34.87         568,381
Thép D25cây11.7m  45.05         734,315

Liên hệ từ vẫn & đặt hàng